Heidi Bjørgan


Statement Works Curatorial Projects Temp News CV Contact
Projects

... either way
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
artwork
...either way
Ingebrigt Vik Museum and Kabuso, Øystese, Norway | September 12th- October 18th, 2015

Hausten 2013 vart gruppa invitert til å gjera ei utstilling i Kunsthuset Kabuso og Ingebrigt Vik museum. Temp har utarbeidd eit utstillingskonsept som fungerer stadsspesifikt. Utgangspunktet er kunstnarskapen til Ingebrigt Vik. 

Om utstillinga:   I utstillinga …either way  – vil ein sjå ein kombinasjon av felles verk og sjølvstendige arbeid frå kvar enkelt kunstnar. Med utgangspunkt i keramikk og leira sin tradisjon, historie og handverk vert sjølve det å skapa sentralt. 

Utstillinga søkjer å setja lys på Vik sine arbeid ved å undersøka den lange vegen hans mot kunstnarskapen som bilethoggar. Gjennom fellesarbeid vert fokus sett på prosessane som Vik har nytta seg av. 

Om Ingebrigt Vik (1867-1927): Vik vert rekna som ein av dei fremste bilethoggarane i norsk kunsthistorie, og virka samtidig med Gustav Vigeland. Mellom Vik sine mest kjende verk finn vi Ynglingen og Edvard Grieg. Vik hadde ein solid handverksbakgrunn som kunstnargruppa Temp finn interessant og vil belysa i utstillinga. Temp skaper óg nye linjer mellom den særeigne museumsbygninga frå 1934, teikna av Torgeir Alvsaker, og Kabuso.

Photo documentation: Thor Brødreskift